Webdesign Brabant Art Webdesign
 Brabant
Art

Waar kan ik een website laten maken in Friesland?

Haal vandaag nog jouw website in Friesland!

Het laten maken van een website is niet alleen gunstig voor bedrijven, maar het helpt ook degenen die online geld willen verdienen. Met een website kun je een online winkel maken of diensten aanbieden die klanten rechtstreeks op jouw site kunnen kopen. Je kunt het zelfs gebruiken als een platform om andere producten of diensten te promoten die interessant kunnen zijn voor bezoekers van jouw site.

We begrijpen hoe belangrijk het is om een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke website te hebben die is geoptimaliseerd voor zoekmachines en bezoekers een plezierige ervaring biedt. Neem vandaag nog contact met ons op om aan de slag te gaan met het bouwen van jouw droom WordPress website in Friesland!

Ben je op zoek naar meer informatie? Klik onderstaande knop om meer te weten.

Woonplaatsen waar kan ik een website laten maken in Friesland

A

 • Aalsum (Ealsum)
 • Abbega (Abbegea)
 • Abbengawier
 • Abbegaasterketting
 • Abbewier (Jewier)
 • Achlum
 • Aegum (Eagum) Vlag van Friesland
 • Aekinga
 • Akkerwoude (Ikkerwâld)
 • Akkrum
 • Akmarijp (Eagmaryp)
 • Allardsoog (Allardseach)
 • Allingawier
 • Almenum
 • Anjum (Eanjum) Vlag van Friesland
 • Anneburen (Annebuorren)
 • Appelscha (Appelskea)
 • Arkens
 • Arkum
 • Arum
 • Atzeburen (Atsebuorren)
 • Augsbuurt (Augsbuert-Lytsewâld) Vlag van Friesland
 • Augustinusga (Stynsgea)

B

 • Baaiduinen
 • Baard
 • Baarderburen (Baarderbuorren)
 • Baburen
 • Baijum (Baaium) Vlag van Friesland
 • Bakhuizen (Bakhuzen)
 • Bakkeveen (Bakkefean)
 • Balk
 • Ballingbuur
 • Ballum
 • Bandsloot
 • Bantega (Bantegea)
 • Bargebek
 • Barrum
 • Bartlehiem
 • Beers (Bears) Vlag van Friesland
 • Beetgum (Bitgum) Vlag van Friesland
 • Beetgumermolen (Bitgummole) Vlag van Friesland
 • Beetsterzwaag (Beetstersweach)
 • Bergum (Burgum) Vlag van Friesland
 • Berlikum (Berltsum) Vlag van Friesland
 • Bernsterburen
 • Birdaard (Burdaard) Vlag van Friesland
 • Birstum
 • Blauwhuis (Blauhûs)
 • Blauwverlaat (Blauforlaet)
 • Blesdijke
 • Blessum Vlag van Friesland
 • Blija (Blije) Vlag van Friesland
 • Blokken, De
 • Boteburen (Boatebuorren)
 • Boelenslaan (Boelensloane)
 • Boer
 • Boijl (Boyl)
 • Boksum Vlag van Friesland
 • Bollingawier (Bollingwier)
 • Bolsward (Boalsert)
 • Bonkwerd
 • Bontebok
 • Boornbergum (Boarnburgum)
 • Boornzwaag (Boarnsweach)
 • Boornzwaag (bij Balk)
 • Bornwird (Boarnwert) Vlag van Friesland
 • Bornwirdhuizen (Boarnwerthuzen)
 • Boteburen
 • Bovenburen (oud?)
 • Bozum (Boazum) Vlag van Friesland
 • Brantgum
 • Breezanddijk (Breesândyk)
 • Britsum
 • Britswerd (Britswert) Vlag van Friesland
 • Broek (De Broek)
 • Broeksterwoude (Broeksterwâld) Vlag van Friesland
 • Brongerga (Brongergea)
 • Buitenpost (Bûtenpost)
 • Buitenstverlaat
 • Buren (Bueren)
 • Buren, (Oosterzee)
 • Burgwerd (Burchwert)
 • Burum
 • Buweklooster (Bouwekleaster)

C

 • Commissiepolle
 • Cornjum (Koarnjum)
 • Cornwerd (Koarnwert)

D

 • Damwoude (Damwâld) Vlag van Friesland
 • Dantumawoude (Dantumawâld)
 • De Blesse
 • De Blijnse
 • De Hoeve
 • De Kampen
 • De Knijpe (De Knipe) Vlag van Friesland
 • De Laatste Stuiver (De léste Stuver)
 • De Rijp (De Ryp)
 • De Tike
 • De Valom (De Falom) Vlag van Friesland
 • De Vlaren
 • De Veenhoop (De Feanhoop)
 • De Wilgen (De Wylgen)
 • Dedgum (Dedzjum)
 • Deersum (Dearsum) Vlag van Friesland
 • Deinum Vlag van Friesland
 • Delburen (Delbuorren)
 • Delfstrahuizen (Dolsterhuzen)
 • Dijken (Diken)
 • Dijkshorne (Dykshoarne)
 • Dokkum
 • Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen)
 • Domwier
 • Dongjum (Doanjum)
 • Doniaburen
 • Doniaga (Dunegea)
 • Donkerbroek
 • Draaisterhuizen
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie (Drachtster Kompenije)
 • Drieboerehuizen (Trijeboerehuzen)
 • Driesum (Driezum) Vlag van Friesland
 • Drogeham (Droegeham)
 • Dronrijp (Dronryp) Vlag van Friesland

E

 • Echten (Ychten)
 • Echtenerbrug (Ychtenbrêge)
 • Edens (Iens) Vlag van Friesland
 • Ee (Ie) Vlag van Friesland
 • Eemswoude
 • Eernewoude (Earnewâld) Vlag van Friesland
 • Eesterga (Jistergea)
 • Eestrum (Jistrum) Vlag van Friesland
 • Egbertsgaasten
 • Egypte
 • Eilanderbult (De Bult)
 • Elahuizen (Ealahuzen)
 • Elsloo
 • Engelum (Ingelum) Vlag van Friesland
 • Engwerd
 • Engwier
 • Engwierum (Ingwierrum) Vlag van Friesland
 • Exmorra (Eksmoarre)
 • Exmorrazijl (Eksmoardersyl)

F

 • Fatum
 • Ferwerd (Ferwert) Vlag van Friesland
 • Ferwoude (Ferwâlde)
 • Finkeburen (Finkebuorren)
 • Finkum (Feinsum)
 • Firdgum (Furdgum)
 • Flansum (Flânsum) Vlag van Friesland
 • Fochteloo
 • Folgeren
 • Follega (Follegea)
 • Folsgare (Folsgeare)
 • Fons
 • Formerum (Formearum)
 • Foudgum
 • Franeker (Frjentsjer)
 • Friens
 • Frieschepalen (Fryske Peallen)

G

 • Gaast
 • Gaasten
 • Gaastmeer (De Gaastmar)
 • Galamadammen
 • Galhoek
 • Garijp (Garyp) Vlag van Friesland
 • Gauw (Gau)
 • Genum (Ginnum) Vlag van Friesland
 • Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos)
 • Gersloot (Gersleat)
 • Giekerk (Gytsjerk) Vlag van Friesland
 • Giekerkerhoek
 • Gietersebrug
 • Goënga (Goaiïngea)
 • Goëngahuizen (Goaiïngahuzen)
 • Goingarijp (Goaiïngaryp)
 • Gooium
 • Gorredijk (De Gordyk)
 • Goutum
 • Grauwe Kat
 • Greonterp
 • Groot Medhuizen
 • Grote Wiske
 • Grouw (Grou) Vlag van Friesland

H

 • Halfweg
 • Hallum
 • Hallumerhoek (Hallumerhoeke)
 • Hamshorn (Hamsherne)
 • Hantum
 • Hantumeruitburen (Hantumerútbuorren) Vlag van Friesland
 • Hantumerhoek (Hantumerhoeke)
 • Hantumhuizen (Hantumhuzen) Vlag van Friesland
 • Hardegarijp (Hurdegaryp) Vlag van Friesland
 • Harich
 • Harkema (De Harkema)
 • Harkezijl
 • Harlingen (Harns)
 • Hartwerd (Hartwert)
 • Haskerdijken (Haskerdiken)
 • Haskerhorne (Haskerhoarne)
 • Hatsum
 • Haijum
 • Haule
 • Haulerwijk (Haulerwyk)
 • Hee
 • Heeg (Heech)
 • Heerenveen (It Hearrenfean)
 • Heide
 • It Heidenskip
 • Hemelum (Himmelum)
 • Hemert
 • Hemmemabuurt
 • Hempens (Himpens)
 • Hemrik (De Himrik)
 • Hemrikerverlaat (Himrikerferlaat)
 • Hennaard (Hinnaard) Vlag van Friesland
 • Herbaijum (Hjerbeam)
 • Hiaure (De Lytse Jouwer)
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hijlaard (Hilaard) Vlag van Friesland
 • Hijum
 • Hindeloopen (Hylpen)
 • Hitzum (Hitsum)
 • Hogebeintum (Hegebeintum) Vlag van Friesland
 • Hollum
 • Holprijp
 • Holwerd (Holwert) Vlag van Friesland
 • Hommerts (De Hommerts)
 • Hooibergen
 • Hoogzand (It Heechsân) Vlag van Friesland
 • Hoorn
 • Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
 • Hoptille
 • Horne Vlag van Friesland
 • Hornsterburen
 • Horp
 • Houtigehage (De Houtigehage)
 • Huins (Húns) Vlag van Friesland

I

 • Idaard (Idaerd) Vlag van Friesland
 • Idsegahuizum (Skuzum)
 • Idserdaburen
 • Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
 • Idzega (Idzegea)
 • IJlst (Drylts)
 • IJsbrechtum (Ysbrechtum) Vlag van Friesland
 • Indijk (Wymbritseradeel) (Yndyk)
 • Indijk (Littenseradeel)
 • Indijk (Tietjerksteradeel)
 • Iniaheide
 • Irnsum (Jirnsum) Vlag van Friesland
 • Itens

J

 • Janssenstichting
 • Janum (Jannum) Vlag van Friesland
 • Jellum
 • Jelsum
 • Jet
 • Jislum
 • Jonkershuizen
 • Jonkersland (Jonkerslân) Vlag van Friesland
 • Jorwerd (Jorwert) Vlag van Friesland
 • Joure (De Jouwer)
 • Jousterp
 • Jouswerd
 • Jouswier
 • Jubbega derde sluis
 • Jubbega (Jobbegea)
 • Jutrijp (Jutryp)

K

 • Kaard
 • Kampen
 • Katlijk (Ketlik)
 • Kerkeburen
 • Kettingwier
 • Kie
 • Kiesterzijl
 • Kimswerd (Kimswert)
 • Kingmatille
 • Kinnum (Kinum)
 • Kleine Gaastmeer
 • Kleinegeest (De Lytse Geast)
 • Klein Groningen
 • Kleine Wiske
 • Klein Medhuizen
 • Kleine Wieren
 • Kletterbuurt (Kletterbuorren)
 • Klooster Anjum (Kleaster Anjum)
 • Klooster-Lidlum (Kleaster-Lidlum)
 • Koehool
 • Kolderwolde (Kolderwâlde)
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag (Kollumersweach) Vlag van Friesland
 • Kooihuizen
 • Kooisloot
 • Kooiplaats
 • Kootstertille (Koatstertille)
 • Kornwerderzand (Koarnwertersân)
 • Kortehemmen (Koartehimmen)
 • Kortwoude (Koartwâld)
 • Kortezwaag
 • Koudehuizum
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Koum
 • Kubaard (Kûbaard)
 • Kuikhorne (Kûkherne)

L

 • Laad en Zaad
 • Laakwerd
 • Laaxum (Laaksum) Vlag van Friesland
 • Landerum
 • Langedijke
 • Langelille
 • Langezwaag (Langsweagen)
 • Langweer (Langwar)
 • Leeuwarden (Ljouwert)
 • Legemeer (Legemar)
 • Lekkerterp
 • Lekkum
 • Lemmer (De Lemmer)
 • Lichtaard
 • Lies
 • Lytshuizen
 • Lioessens (Ljussens) Vlag van Friesland
 • Lions (Leons) Vlag van Friesland
 • Lippenhuizen (Lippenhuzen)
 • Loënga (Loiïngea)
 • Lollum
 • Longerhouw (Longerhou)
 • Luchtenveld
 • Luinjeberd (Lúnbert)
 • Lutjelollum
 • Lutkepost (Lytsepost)
 • Lutkewierum (Lytsewierrum) Vlag van Friesland
 • Luxterhoek
 • Luxwoude (Lúkswâld)

M

 • Maemert
 • Makkinga (Makkingea)
 • Makkum
 • Mantgum
 • Marrum
 • Marssum (Marsum) Vlag van Friesland
 • Meilahuizen
 • Menaldum (Menaam) Vlag van Friesland
 • Metslawier (Mitselwier) Vlag van Friesland
 • Middelburen (Middelbuorren)
 • Midlum (Mullum)
 • Midsburen (Midsbuorren)
 • Midsland
 • Midsland aan Zee
 • Midsland-Noord
 • Miedum (Leeuwarden)
 • Miedum (Waadhoeke)
 • Mildam (Mildaam)
 • Minnertsga (Minnertsgea)
 • Mirns (Murns)
 • Moddergat
 • Molenend (Mûnein) Vlag van Friesland
 • Molkwerum (Molkwar)
 • Morra (Moarra) Vlag van Friesland
 • Moskou
 • Munnekeburen (Munnikebuorren)
 • Munnekezijl
 • Murmerwoude

N

 • Naarderburen
 • Nes (Ameland)
 • Nes (Boornsterhem)
 • Nes (Dongeradeel)
 • Niawier (Nijewier) Vlag van Friesland
 • Nieuw Buren
 • Nieuwebildtdijk
 • Nieuwebildtzijl
 • Nieuwebrug (Nijebrêge)
 • Nieuwehorne (Nijhoarne)
 • Nieuweschoot (Nijskoat)
 • Nieuwe Vaart
 • Nij Altoenae
 • Nij Beets Vlag van Friesland
 • Nijeberkoop
 • Nijega (Nyegea)
 • Nijehaske
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijemirdum (Nijemardum)
 • Nijetrijne
 • Nijezijl
 • Nijhuizum (Nijhuzum)
 • Nijklaester
 • Nijland (Nijlân)
 • Noordbergum (Noardburgum) Vlag van Friesland
 • Noordermeer
 • Noordwolde

O

 • Oenkerk (Oentsjerk) Vlag van Friesland
 • Offingawier (Offenwier)
 • Oldeberkoop
 • Oldeboorn (Aldeboarn) Vlag van Friesland
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer (Alde Ouwer)
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oosterbierum (Easterbierrum)
 • Oosterend (Littenseradeel) (Easterein) Vlag van Friesland
 • Oosterend (Terschelling) (Aasterein)
 • Oosterlittens (Easterlittens) Vlag van Friesland
 • Oostermeer (Eastermar) Vlag van Friesland
 • Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Vlag van Friesland
 • Oosterstreek
 • Oosterwierum (Easterwierrum) Vlag van Friesland
 • Oosterwolde (Easterwâlde)
 • Oosterzee (Eastersee)
 • Oosterzee-Buren (Eastersee-Buorren)
 • Oosthem (buurtschap) (Easthim)
 • Oosthem (dorp) (Easthim)
 • Oostmahorn (De Skâns-Oostmahorn) Vlag van Friesland
 • Oostrum (Eastrum) Vlag van Friesland
 • Oost-Vlieland
 • Oostwoud
 • Opeinde (De Pein)
 • Ophuis (Ophûs)
 • Oppenhuizen (Toppenhuzen)
 • Oranjewoud (Oranjewâld)
 • Oud Beets
 • Oude Leije (Aldeleie)
 • Oude Schouw (Aldskou) Vlag van Friesland
 • Oude Terp (Ald Terp)
 • Oudebildtzijl (Ouwe-Syl)
 • Oudega (Gaasterland-Sloten) (Aldegea)
 • Oudega (Smallingerland) (Aldegea)
 • Oudega (Wymbritseradeel) (Aldegea)
 • Oudehaske (Aldehaske)
 • Oudehorne (Aldhoarne)
 • Oudemirdum (Aldemardum)
 • Oudeschoot (Aldskoat)
 • Oudkerk (Aldtsjerk) Vlag van Friesland
 • Oudwoude (Aldwâld) Vlag van Friesland
 • Ouwsterhaule (Ousterhaule)
 • Ouwster-Nijega (Ousternijegea)

P

 • Paesens (Peazens) Vlag van Friesland
 • Parrega (Parregea)
 • Peins
 • Peperga
 • Petersburg
 • Piaam
 • Pietersbierum (Pitersbierrum)
 • Pingjum (Penjum)
 • Poppingawier (Poppenwier) Vlag van Friesland

Q

 • Quatrebras

R

 • Raard
 • Rauwerd (Raerd) Vlag van Friesland
 • Ravenswoud
 • Reidswal (Reidswâl)
 • Reitsum
 • Ried (Rie)
 • Rien
 • Rijperkerk (Ryptsjerk) Vlag van Friesland
 • Rijs (Riis)
 • Rijtseterp
 • Rinsumageest (Rinsumageast) Vlag van Friesland
 • Ritsumazijl (Ritsumasyl) Vlag van Friesland
 • Rohel (Achtkarspelen) (Reahel)
 • Rohel (De Friese Meren) (Reahel)
 • Roodhuis (Reahûs) Vlag van Friesland
 • Roodeschuur (Reaskuorre)
 • Roodkerk (Readtsjerk) Vlag van Friesland
 • Roordahuizum (Reduzum) Vlag van Friesland
 • Roptazijl (Roptasyl)
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottevalle (Rottefalle)
 • Rottum
 • Ruigahuizen (Rûgehuzen)

S

 • Sandfirden (Sânfurd)
 • Schalsum (Skalsum)
 • Scharneburen
 • Scharl (Skarl)
 • Scharnegoutum (Skearnegoutum)
 • Scharsterbrug (Skarsterbrêge)
 • Scherpenzeel
 • Schettens (Skettens)
 • Schiermonnikoog
 • Schillaard
 • Schingen (Skingen) Vlag van Friesland
 • Schoterzijl
 • Schraard (Skraard)
 • Schrins (Skrins) Vlag van Friesland
 • Schuilenburg (Skûlenboarch) Vlag van Friesland
 • Schurega (Skuorregea)
 • Selmien
 • Sexbierum (Seisbierrum)
 • Siegerswoude (Opsterland) (Sigerswâld)
 • Siegerswoude (Tietjerksteradeel) (Sigerswâld)
 • Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) Vlag van Friesland
 • Sijbrandahuis (Sibrandahûs) Vlag van Friesland
 • Sint Nicolaasga (Sint Nyk)
 • Sint Annaparochie (Sint Anne)
 • Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
 • Sintjohannesga (Sint Jânsgea)
 • Slappeterp Vlag van Friesland
 • Slijkenburg
 • Sloten (Sleat)
 • Smalle Ee (Smelle Ie)
 • Smallebrugge (Smelbrêge)
 • Snakkerburen (Snakkerbuorren)
 • Sneek (Snits)
 • Snikzwaag (Sniksweach)
 • Sondel
 • Sonnega
 • Spanga
 • Spannenburg
 • Spannum
 • Spitsendijk
 • Stavoren (Starum)
 • Steggerda
 • Stiens
 • Striep (Stryp)
 • Stroobos
 • Suameer (Sumar) Vlag van Friesland
 • Suawoude (Suwâld) Vlag van Friesland
 • Sumarreheide Vlag van Friesland
 • Surhuisterveen (Surhústerfean)
 • Surhuizum (Surhuzem)
 • Surhuizumer Mieden (Surhuzumer Mieden)
 • Swichum

T

 • Tacozijl
 • Tallum
 • Teerd (Teard)
 • Teijeburen
 • Teerns (Tearns)
 • Teetlum (Teatlum)
 • Ter Idzard
 • Terband (Terbant)
 • Tergracht (Tergrêft) Vlag van Friesland
 • Terhorne (Terherne) Vlag van Friesland
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Teroele
 • Terwispel
 • Terzool (Tersoal) Vlag van Friesland
 • Tibma (De Tibben)
 • Tichelwerk (Tichelwurk) Vlag van Friesland
 • Truerd (Truerd)
 • Tietjerk (Tytsjerk) Vlag van Friesland
 • Tijnje (De Tynje)
 • Tirns (Turns)
 • Tjalhuizum (Tsjalhuzum)
 • Tjalleberd (Tsjalbert)
 • Tjeintgum (Tsjeintgum)
 • Tjerkgaast (Tsjerkgaast)
 • Tjerkwerd (Tsjerkwert)
 • Tolsum
 • Triemen (De Trieme) Vlag van Friesland
 • Trophorne
 • Tritzum
 • Twijzel (Twizel)
 • Twijzelerheide (Twizelerheide)
 • Tzum (Tsjom)
 • Tzummarum (Tsjummearum)

U

 • Uilesprong (De Ulesprong)
 • Uiteinde
 • Uitwellingerga (Twellingea)
 • Ureterp (Oerterp)
 • Ureterp aan de Vaart (Oerterp oan de Feart)
 • Ungabuurt
 • Ureterperverlaat

V

 • Vaardeburen
 • Veenklooster (Feankleaster) Vlag van Friesland
 • Veenwouden (Feanwâlden) Vlag van Friesland
 • Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
 • Vegelinsoord (Vegelinsoard)
 • Veldburen (Fjildbuorren)
 • Veneburen
 • Vierhuis (De Friese Meren)
 • Vierhuis (Leeuwarden)
 • Vierhuizen (Súdwest-Fryslân)
 • Vijfhuizen (Achtkarspelen)
 • Vijfhuizen (Ferwerderadeel)
 • Vijfhuizen (Opsterland)
 • Vijfhuizen (Ternaard)
 • Vinkega
 • Visbuurt (Fiskbuorren)
 • Vosseburen
 • Vrouwbuurtstermolen (Buerstermûne)
 • Vrouwenparochie (Froubuurt)

W

 • Waaxens (Dongeradeel) (Waaksens)
 • Waaxens (Littenseradeel) (Waaksens) Vlag van Friesland
 • Wammerd
 • Wanswerd (Wânswert) Vlag van Friesland
 • Warfstermolen (Warfstermûne) Vlag van Friesland
 • Warga (Wergea) Vlag van Friesland
 • Warns
 • Warstiens
 • Wartena (Warten) Vlag van Friesland
 • Waskemeer (Waskemar) Vlag van Friesland
 • Weidum
 • Welsrijp (Wjelsryp) Vlag van Friesland
 • Welgelegen
 • West aan Zee
 • Westergeest (Westergeast) Vlag van Friesland
 • Westerlittens (Littenserbuorren)
 • Westernijkerk (Westernijtsjerk) Vlag van Friesland
 • Westhem (Westhim)
 • Westhoek
 • West-Terschelling
 • Wetsens
 • Wier Vlag van Friesland
 • Wierum
 • Wieuwerd (Wiuwert) Vlag van Friesland
 • Wijckel (Wikel)
 • Wijnaldum (Winaem)
 • Wijnjeterpverlaat (Weinterpferlaat)
 • Wijnjewoude (Wynjewâld)
 • Wijns (Wyns) Vlag van Friesland
 • Winsum
 • Wirdum (Wurdum)
 • Witmarsum (Wytmarsum)
 • Witveen (Wytfean) Vlag van Friesland
 • Wolsum
 • Wolvega (Wolvegea) Vlag van Friesland
 • Wommels
 • Wons (Wûns)
 • Workum (Warkum)
 • Woudsend (Wâldsein)
 • Wouterswoude (Wâlterswâld) Vlag van Friesland
 • Wijtgaard (Wytgaard) Vlag van Friesland

X

Y

 • Ypecolsga (Ypekolsgea)

Z

 • Zandbulten
 • Zandhuizen (Sânhuzen)Vlag van Friesland
 • Zevenbuurt
 • Zuiderburen
 • Zuidereind
 • Zuiderend (Suwâld)
 • Zurich (Surch)
 • Zwaagwesteinde (De Westereen) Vlag van Friesland
 • Zwagerbosch (Sweagerbosk) Vlag van Friesland
 • Zwarte Haan
 • Zweins (Sweins)
 • Verdwenen plaatsen
 • Duurswoude (Duerswâld)
 • Huizum (opgegaan in Leeuwarden)
 • West-Vlieland
 • Westerburen
 • Westermeer
 • Wijnjeterp
Woonplaatsen waar kan ik een website laten maken in Friesland
Waar kan ik een website laten maken in Zuid-Holland? · Waar kan ik een website laten maken in Noord-Holland? · Waar kan ik een website laten maken in Noord-Brabant? · Waar kan ik een website laten maken in Zeeland? · Waar kan ik een website laten maken in Utrecht? · Waar kan ik een website laten maken in Overijssel? · Waar kan ik een website laten maken in Limburg? · Waar kan ik een website laten maken in Flevoland? · Waar kan ik een website laten maken in Drenthe? · Waar kan ik een website laten maken in Gelderland? · Waar kan ik een website laten maken in Groningen? · Waar kan ik een website laten maken in Vlaanderen?

Externe linken

Friesland